Törzsvásárlói kedvezmények

Kedves, Vásárlóink!

Törzsvásárlói rendszerünk és modulunk még fejlesztés alatt van. A pontokat lehet gyűjteni, de a beváltást akkor lehet majd elkezdeni, ha beüzemelésre került a programrész. 

Megértésüket köszönjük! 


Törzsvásárlói Rendszer Szabályzata

Hatályos: 2018.07.25-től, visszavonásig.

Könyvtündér Törzsvásárlói Programra vonatkozó rendelkezések

A Könyvtündér Törzsvásárlói Program általános leírása

a. A Tóthágas Plusz Kft., a Könyvtündér webshop üzemeltetője (továbbiakban: Tóthágas) üzemelteti a Könyvtündér Törzsvásárlói Programot (továbbiakban: Program).
b. A Program igénybevehetőségének eszköze a Törzsvásárlói Kártya (továbbiakban: kártya), amelynek megjelenése virtuális, azaz képi formátumban létező kártya, melynek aktuális egyenlegét regisztrált vásárlóink a profiljukban követhetik nyomon.
c. A Tóthágas a konyvtunder.hu oldalon a Vásárlók részére Programot üzemeltet.
d. A Programban a konyvtunder.hu oldalon lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek a Törzsvásárlói Kártyával rendelkező vásárlók (továbbiakban: Kártyabirtokos) törzsvásárlói kártyájukon. Az összegyűjtött pontok a pénzügyileg rendezett, lekönyvelt vásárlás/vásárlások után válik/válnak felhasználhatóvá.
e. A Programban való részvétel a Könyvtündér webshop által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.
f. A Program határozatlan ideig érvényes/visszavonásig érvényes.
g. A Tóthágas jogosult bármikor megszüntetni a Programot, amiről a Kártyabirtokosok számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt pontok tekintetében.
h. A Program működése során a vonatkozó adatvédelmi szabályok figyelembe veendőek.

A Program jogosultjai

a. A részvételre minden regisztrált magánvásárló jogosult (viszonteladók nem), aki egyszeri, vagy többszöri vásárlása/vásárlásai során eléri a min. 50.000 Ft rendelési értékkel bíró értékhatárt. Ekkortól a rendszer kiállít számára egy kártyát, és onnantól a lekönyvelt, pénzügyileg rendezett rendelés/rendelések után gyűjtött pontokat a következő vásárlás/vásárlások során a szabályzat szerinti módon beválthatók.
b. Kártyát a 18. életévüket betöltött Vásárlók igényelhetnek.
c. A Programban való részvétel nem jár hátránnyal, a pontok beváltása önkéntes.

A Pontok gyűjtéséről

a. A Program elindulásától, azaz 2018. 07. 25-től kezdve, a minimum 50.000 Ft-os rendelési értékhatárt elérve és/vagy meghaladva, a pénzügyi teljesítést követően a Kártyabirtokos az addig összegyűjtött pontjait az újabb rendelései során beválthatja, felhasználhatja.
b. A pontszámítás alapja a vásárló által készpénzben, bankkártyával, vagy személyes átvétel során, a Tóthágas Plusz Kft. által kibocsátott ajándékutalvánnyal megfizetett egyes termékek forintban kifejezett értéke. A termékért kapott pont mindig a termékért aktuálisan fizetendő árból kerül meghatározásra. A megvásárolt termék egységárának forintban meghatározott értékének minden 100 Ft-ja után 10 pont jár, amelynek a levásárlási értéke (plusz kedvezményként) a valóságban 1 Ft. 100 Ft-nál alacsonyabb rész esetén lefele kerekítés történik. (Ha tehát egy termék árának forintban meghatározott értéke 2999 Ft, úgy a termékért 290 pont jár.)
c. A pontok beváltására az elért limit után van lehetőség. 
d. A pontok a konyvtunder.hu-n történő jóváírásának előfeltétele, hogy a jogosultság a felhasználó személyes profiljában, a „Törzsvásárlói Pontjaim” menüpontban vagy a megrendelés leadása során rögzítve legyen.
e. A Könyvtündér egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl.: hírlevél-feliratkozás, kvízben való részvétel stb.) vonatkozóan további extra pontot, pontokat írhat jóvá a vásárló kártyaegyenlegén.

Pontok jóváírása/levonása

a. Az adott vásárlással megszerezhető pontok jóváírása a pénzügyi teljesítést követő napon történik, illetve, amikor a lekönyvelt tételek megjelennek a Vásárló személyes profiljában (Lezárt, kifizetett rendelés/ek).
b. A konyvtunder.hu-n leadott megrendelés esetén a megrendelés és az átvétel időszaka között úgynevezett zárolt – fel nem használható – státuszba kerülnek a jóváírható pontok, akkor kerül fel a kártyára, amikor a Vásárló kiegyenlítette a megrendelés értékét és az lekönyvelésre került a rendszerben.
c. A sikertelen, azaz nem teljesült megrendelésekért – amely okától függetlenül lehet a Könyvtündér részéről át nem adott, vagy a Kártyabirtokos által megrendelt, de át nem vett termék – pont jóvá nem írható. Ha Kártyabirtokos a futárszolgálattól vagy átvételi ponton nem veszi át a megrendelt terméket, megrendelése (vásárlása) törlésre kerül, a gyűjthető pontok a teljesítetlen rendelés lekönyvelése után nem kerülnek fel a pontgyűjtő kártyára.
d. Teljesült megrendelést követően a Könyvtündértől átvett, de a Kártyabirtokos által az átvételt követően a termék (több megrendelt termék esetén a megrendeltekből egyes termékek) visszaküldése esetén (így pl. elállás) általános szabály, hogy a visszaküldött termék után korábban jóváírt pont levonásra kerül. Ha azonban a megrendelt termék(ek)et a Kártyabirtokos reklamáció miatt, de nem elállási szándékkal küldi vissza a Könyvtündérnek, úgy a Könyvtündér ügyfélszolgálata a reklamáció ügyfélszolgálati felülvizsgálatát követően, egyedi elbírálás keretében jogosult mérlegelni, hogy az adott vásárlásáért jóváír-e pontot. Bolti rendelés, átvételt követő elállás esetén a terméket kizárólag abba az üzletbe lehet visszavinni, ahol a vásárlás történt, és a vásárlást igazoló blokk bemutatása is mindenképpen szükséges. Ebben az esetben az itt gyűjtött pontok szintén elvesznek, utólagos levonásra kerülnek a pontgyűjtő kártyáról.
e. A pontok nyilvántartási időszaka az adott naptári év. A pontok a gyűjtés naptári évét követő év március 31-ig használhatóak fel, április 1-én automatikusan törlésre kerülnek.
f. Pont jóváírható minden termék vásárlása után, kivéve a kuponos vagy más (pl. 2+1, 1+1, fix áras) akcióban vásárolt termékeket.
g. A konyvtunder.hu oldalon a könyvekre vonatkozó 25% (vagy ettől százalékosan eltérő) online alapkedvezmény olyan kivétel, mely után pontjóváírás történik.
h. A Tóthágas fenntartja magának a pontgyűjtésben részt vevő termékek változtatásának jogát.
i. Az a Kártyabirtokos, aki regisztrált a konyvtunder.hu oldalon és a teljesített rendelései által pontgyűjtő kártyára jogosult, az a személyes menüjében megtekintheti egyenlegét, nyomon követheti pontgyűjtésének, beváltásainak történetét.

Pontok beváltása

a. A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető pont beváltható vásárlás során. A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie. A beváltási szándék a konyvtunder.hu oldalon a megrendelési képernyő „Törzsvásárlói pontok beváltása” szekciójában ezt a funkciót jelző, engedélyező ikonra kattintva végezhető el.
b. A vásárlás során beváltható minimum pontérték 10 pont termékenként. (pl.: kosárban 3 db termék esetén a minimum beváltható pont: 30)
c. beváltás során 10 pont egyenértékű 1 Ft-tal.
d. A pontok beválthatóak a Könyvtündér aktuális kínálatában megtalálható termékeire, műfaji, termékköri megkötés nélkül.
e. A beváltás előfeltétele, hogy a Kártya a vásárlás során a konyvtunder.hu oldalon a személyes menüben, vagy az aktuális megrendelés folyamán rögzítve legyen.
f. Az adott vásárlás során beváltható pontmennyiség maximum a kosár fizetendő értékének 50%-a lehet.

e. A pontokat csak és kizárólag a megrendelés értékére lehet beváltani,  ha van pluszban szállítási díj. akkor az külön értelmezendő, annak az összege nem csökken, kivéve a megrendelt áruk értéke. 


Egyéb szabályok

a. Pontok gyűjtése és felhasználása a virtuálisan előállított egyedi Kártya megléte nélkül nem lehetséges.
b. A konyvtunder.hu oldalon regisztrált felhasználó, aki egyben pontgyűjtő Kártyával is rendelkezik, a pontokkal kapcsolatos e-mailes értesítésekről bármikor leiratkozhat.
c. 2018-tól minden év március 31-én felülvizsgáljuk a kártyahasználatot és a 3 évnél régebben sem pontgyűjtésre, sem pontbeváltásra nem használt Kártyákat április 1-jén inaktiváljuk. Ez esetben a folyamat újraindul, és a Vásárlónak megint minimum 50.000 Ft értékben kell rendelést teljesítenie, hogy újra rendelkezzen a pontgyűjtés lehetőségével.

A Programban való részvétel feltételei

a. A konyvtunder.hu oldalon keresztüli kártyaigénylés során jelen Szabályzat pontjainak tudomásul vételével a Vásárló elfogadja a Könyvtündér Törzsvásárlói Rendszer Szabályzatában leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti. A rendelési limit elérése során a shop automatikusan felajánlja a pontgyűjtés lehetőségét, de a pontok gyűjtése csak akkor történik meg, ha ezt a vásárló visszaigazolja, és a kártya száma a vásárló személyes profiljában rögzítésre kerül.
b. Amennyiben a Kártyával vagy a Program bármely részével a Könyvtündér visszaélést tapasztal, úgy a Tóthágas Plusz Kft. jogosult az illető magán- vagy jogi személy részvételét a Programban megszüntetni, beleértve a kártyán jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt érvényesíteni.
c. Ha a nyilvántartott vásárlási érték jogosulatlanul vagy visszaélés révén került a nyilvántartásba, a Tóthágas jogosult azt a nyilvántartásból törölni, és a kártyát letiltani.
d. A Tóthágas jogosult Törzsvásárlói Rendszerének Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról a Könyvtündér webshop a Törzsvásárlókat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy a konyvtunder.hu oldalon, illetve az értékesítő helyen kihelyezett közlemény) tájékoztatja. A Programban való további részvétellel a Törzsvásárlók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.
Adatok kezelése és védelme

A virtuális pontgyűjtő Kártya elfogadásával, személyes profilban való rögzítésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait, és a Program igénybevételével kapcsolatos egyéb adatokat (vásárlás időpontja, vásárolt termékek stb.) a Könyvtündér a Törzsvásárlói Rendszer működtetése, illetve a vásárlói szokásoknak a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, valamint a Törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása céljából kezelje. A program működtetéséhez szükséges adatokat a Tóthágas bizalmasan kezeli, mindenben eleget tesz az Európai Unió adatvédelmi rendeletében foglaltaknak (GDPR-határozat). A Törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges.

Felelősség

A Tóthágas nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, például azért sem, ha valamilyen külső személy, tényező a Vásárló felhasználói fiókját feltöri, kártyáját jogosulatlanul használja, nevében fals, teljesíthetetlen rendeléseket ad le, követ el, visszaél a Vásárló adataival. A szabályzatban hivatkozott forintértékek minden esetben áfával növelt bruttó értéket jelentik. Ez a szabályzat teljes körűen hatálytalanítja a korábbi szabályzatok rendelkezéseit. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Könyvtündér Törzsvásárlói Rendszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek: e-mail: info@konyvtunder.hu.